Волейбол ставки на партии

В теме о дырах на партии описал принцип, по которому отбирал ставки
 

thumb_59306a3fa9152_1496345151.png
Ставка №31 1я партия ТМ44.5 за 2.75
Ставка №32 2я партия ТМ44.5 за 2.75
Ставка №33 3я партия ТМ44.5 за 2.75
 
thumb_59306a7bdb0c5_1496345211.png
Ставка №34 1я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №35 2я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №36 3я партия ТМ44.5 за 2.55
 
thumb_59306aa4d0efb_1496345252.png
Ставка №37 1я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №38 2я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №39 3я партия ТМ44.5 за 2.55
 
thumb_59306aef97c70_1496345327.png
Ставка №40 1я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №41 2я партия ТМ44.5 за 2.55
Ставка №42 3я партия ТМ44.5 за 2.55
 
thumb_59306b0e63f8c_1496345358.png
Ставка №43 1я партия ТМ44.5 за 2.40
Ставка №44 2я партия ТМ44.5 за 2.40
Ставка №45 3я партия ТМ44.5 за 2.40
 
thumb_59306b3782b4a_1496345399.png
Ставка №46 1я партия ТМ44.5 за 2.35
Ставка №47 2я партия ТМ44.5 за 2.35
Ставка №48 3я партия ТМ44.5 за 2.35
 
thumb_59306b716847a_1496345457.png
Ставка №49 1я партия ТМ44.5 за 2.75
Ставка №50 2я партия ТМ44.5 за 2.75
Ставка №51 3я партия ТМ44.5 за 2.75